Lysekils pastorat > Lysekils pastorat

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Gudstjänster och enskild nattvard i Lysekils pastorat

En konsekvens av Corona pandemin är att vi nu inte firar några offentliga gudstjänster i pastoratet. Däremot firas stängda gudstjänster med församlingspersonal. I samband med söndagens gudstjänst finns det tillfälle att komma till kyrkan och ta emot enskild nattvard. I Lysekils kyrka är det kl 12:45-13:45 varje söndag. I Grundsunds kyrka kl 16:30-17:00 ej 17/1 och 14/2 då mässan är sammanlyst till Lysekil.  I Bro kyrka ojämna veckor 11:30-12:00 och i Brastads kyrka jämna veckor 11:30-12:00 samt i Lyse kyrka 17.30-18:00 ej 24/1 och 21/2 då mässan är sammanlyst till Bro kyrka.

Under vardagar är våra kyrkor öppna  9:00-15:00 med undantag för Bro och Fiskebäckskils kyrka.

Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde i Lysekils pastorat

90 dagar med Markusevangeliet

Vi läser bibeln tillsammans

Start 1 januari här på hemsidan!

90 dagar med Markusevangeliet, kort refektion och bön.
* Ha gärna egen bibel i beredskap
* Penna & papper för att notera
* Ett glatt öppet varmt hjärta som resurs

Vi vill välkomna alla till vår bibelläsningsplan oavsett tro eller avsaknad av tro. När liv och samhälle är tydligt prövat är det viktigt att finna styrka i gemensamhet. Flera av oss som deltar passar även på att prata med någon vän om det lästa per telefon eller dator, andra delar promenad och samtal över det lästa. Det vill vi uppmuntra andra att göra att samtala oavsett hur man gör det. En icke vald ensamhet behöver lättnad, styrka och omtanke. Vi vill tro och hoppas att du möter något av det genom den gemensamma bibelläsningsplanen.

Varmt välkommen och delta!

PS Om du saknar någon att prata med sänd in kontaktuppgifter till så ser vi efter om du kan få en samtalskompis den vägen använd denna mailadress:
ingo.soderlund@svenskakyrkan.se​ 

Klicka här för att läsa dagens text

Nya restriktioner på grund av covid-19

Lysekils pastorat kommer fr.o.m. domsöndag inte fira några öppna gudstjänster. Regeringen och folkhälsomyndigheten har beslutat att inga offentliga samlingar med mer än 8 personer får genomföras från och med den 24 november. Undantaget är begravningsgudstjänst där 20 personer förutom kyrkans personal och övriga medverkande får delta. Allvaret i statministerns budskap till svenska folket går inte att ta miste på. Han uttrycker det som att ”detta är en prövningens tid.”  Konsekvensen blir att gudstjänsterna i Lysekils pastorat kommer att firas, men utan församlingen närvarande. Gudstjänsterna kommer alltså inte vara offentliga. Från Lysekils kyrka livestreamas mässan på söndagar kl 11:00 och vi arbetar nu med att finnas på nätet från olika delar av pastoratet.

Svenska kyrkans biskopar har gett följande gemensamma råd och rekommendationer:

  • Värna den diakonala omsorgen
  • Fira gudstjänsterna på det sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande exklusive medverkande
  • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel med max 8 personer närvarande exklusive medverkande- och hålla kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Låt kyrkklockorna ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Dessa rekommendationer kommer vi att arbeta vidare efter och vi skall inför nästa vecka presentera hur det kommer att se ut i våra kyrkor och församlingar framöver. En advent utan offentliga gudstjänster har vi inte upplevt tidigare men vi kommer att göra vad vi kan för att göra kyrkorummen tillgängliga och bereda möjlighet till enskild nattvard, samtal, själavård samt bön och förbön i våra kyrkor.

                                                                                       Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde

SE OCH DELTA I GUDSTJÄNSTEN

När vi håller gudstjänst i Lysekils kyrka kan du se och delta i gudstjänster via internet. Klicka på länken. Välkommen! 

youtube.com/Lysekilskyrka

 

För att underlätta vid kontakt

Om du är över 70 år eller tillgör en riskgrupp kan du också få praktisk diakonal hjälp såsom hjälp med handling, hämta paket osv
ring diakon 0760-003273. Den telefonen bemannas vardagar 8-16.00

Minimera

Gudstjänster i Lysekils pastorat


Minimera

Dataskyddsombud

Erika Malmberg
Intechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Minimera

Kontakt

Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Telefon: 0523-29 32 00

Mail: lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter