Lysekils pastorat > Lysekils pastorat

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Telefon: 0523-29 32 00

Mail: lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se

Minimera

Dataskyddsombud

Erika Malmberg
Intechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Livet i kyrkan advent 2020

När vi inte kan samlas som vanligt p.g.a. pandemirestrektionerna vill vi i Lysekils pastorat göra allt vi kan för att kyrkan skall vara öppen, tillgänglig och ett stöd. När gudstjänsterna inte kan vara öppna och offentliga vill vi ändå kunna erbjuda människor att ta emot Jesus i nattvarden, höra evangeliet och kunna få själavård och förbön. Församlingarna kommer också att synas digitalt på olika sätt så följ oss där vi finns på olika sociala medier och titta in på denna hemsida och se under varje församling vad som händer.

Kyrkorna i pastoratet, förutom Bro och Fiskebäckskils, är öppna för bön och ljuständning måndag till fredag 9-15. Från första söndagen i advent finns det också en diakonal närvaro i flera av våra kyrkor och enskild nattvard erbjuds två gånger i veckan i våra kyrkor. Detta sker kl 15:00 – 16:00, med reservation för ändringar p.g.a. förrättningar eller sjukdom. Vid enskild nattvard, ring gärna vår expedition samma dag och försäkra er om att präst är närvarande. 0523-29 32 00.

Tid då man kan få enskild nattvard och präst är närvarande i kyrkan.

Tisdag 15-16 Brastad kyrka

Onsdag 15-16 Grundsunds kyrka

Torsdag 15-16 Lyse kyrka

Fredag 15-16 Lysekils kyrka

Söndag 11:30 -12:30  på 1 advent och 3 advent i Bro kyrka, 2 advent och 4 advent  i Brastads kyrka,  16:30-17:00 i Grundsunds kyrka 1-3 advent, I Lyse kyrka 17:30-18:00 1- 3 advent samt i Lysekils kyrka varje söndag 12:45-13:45

Tid då diakon finns på plats i kyrkan för samtal, stöd och bön

Lysekils kyrka 14-15:30 på tisdag och 10-11 på fredag

Lyse kyrka 15-17 på söndag

Grundsunds kyrka 10-12 på tisdag och 13-15 på onsdag

Från Lysekils kyrka livestreamas mässan på onsdag 18:30 och söndag 11:00 på www.youtube.com/lysekilskyrka

Kyrkoherde Hans Wolfbrandt

 

Ändrad verksamhet

TYVÄRR MÅSTE VI ÅRET UT STÄLLA IN ALL VERKSAMET FÖRUTOM BARNVERKSAMHET (födda 2005 eller senare). DETTA GÖRS FÖR ATT HINDRA DEN ÖKANDE SMITTSPRIDNINGEN AV COVID-19. VI FÖLJER VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS, FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS, REGERINGENS OCH STIFTETS RESTRIKTIONER OCH REKOMMENDATIONER. GUDSTJÄNSTER KOMMER DOCK ATT HÅLLAS MEN UTAN BESÖKARE.

Nya restriktioner på grund av covid-19

Lysekils pastorat kommer fr.o.m. domsöndag inte fira några öppna gudstjänster. Regeringen och folkhälsomyndigheten har beslutat att inga offentliga samlingar med mer än 8 personer får genomföras från och med den 24 november. Undantaget är begravningsgudstjänst där 20 personer förutom kyrkans personal och övriga medverkande får delta. Allvaret i statministerns budskap till svenska folket går inte att ta miste på. Han uttrycker det som att ”detta är en prövningens tid.”  Konsekvensen blir att gudstjänsterna i Lysekils pastorat kommer att firas, men utan församlingen närvarande. Gudstjänsterna kommer alltså inte vara offentliga. Från Lysekils kyrka livestreamas mässan på söndagar kl 11:00 och vi arbetar nu med att finnas på nätet från olika delar av pastoratet.

Svenska kyrkans biskopar har gett följande gemensamma råd och rekommendationer:

  • Värna den diakonala omsorgen
  • Fira gudstjänsterna på det sätt som är möjliga, digitalt, eller fysiskt med max 8 personer närvarande exklusive medverkande
  • Ge fortsatt möjlighet till dop och vigsel med max 8 personer närvarande exklusive medverkande- och hålla kontakt med de som av olika skäl vill skjuta upp
  • Håll kyrkorna öppna, gärna med präst/diakon på plats i möjligaste mån.
  • Låt kyrkklockorna ringa vid gudstjänsttid som en maning till bön.

Dessa rekommendationer kommer vi att arbeta vidare efter och vi skall inför nästa vecka presentera hur det kommer att se ut i våra kyrkor och församlingar framöver. En advent utan offentliga gudstjänster har vi inte upplevt tidigare men vi kommer att göra vad vi kan för att göra kyrkorummen tillgängliga och bereda möjlighet till enskild nattvard, samtal, själavård samt bön och förbön i våra kyrkor.

                                                                                       Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde

SE OCH DELTA I GUDSTJÄNSTEN

När vi håller gudstjänst i Lysekils kyrka kan du se och delta i gudstjänster via internet. Klicka på länken. Välkommen! 

youtube.com/Lysekilskyrka

 

För att underlätta vid kontakt...

Om du är över 70 år eller tillgör en riskgrupp kan du också få praktisk diakonal hjälp såsom hjälp med handling, hämta paket osv
ring diakon 0760-003273. Den telefonen bemannas vardagar 8-16.00

Minimera

Gudstjänster i Lysekils pastoratCopyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort