Lysekils pastorat > Lysekils pastorat

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Telefon: 0523-29 32 00

Mail: lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se

Minimera

Dataskyddsombud

Erika Malmberg
Intechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Predikotur Lysekils pastorat

Predikotur för september, oktober & november. Klicka här

SE OCH DELTA I GUDSTJÄNSTEN

När vi håller gudstjänst i Lysekils kyrka kan du se och delta i gudstjänster via internet. Klicka på länken. Välkommen! 

youtube.com/Lysekilskyrka

 

TJÄNST ATT SÖKA

Gudstjänster i Lysekils pastorat

Nu kommer vi att börja fira gudstjänster i begränsad skala under sommaren. Vi följer de rekommendationer som stiftet och folkhälsomyndigheten ger och under förutsättning att läget inte förändras drastiskt så gäller följande för juni, juli och augusti. För alla våra gudstjänster gäller max 50 personer, ordentligt socialt avstånd, god hygien och om man är förkyld eller har andra symptom så stannar man hemma.

Lysekils kyrka startar med offentliga mässor den 14 juni. Då kommer vi att ha en kort, enkel mässa kl 8:30-9:00 och en mer ordinarie mässa kl 11:00. Mässan kl 11:00 kommer fortsätta att livesändas på https://www.youtube.com/lysekilskyrka   På onsdagar kommer veckomässor att firas kl 18:30

I Brastad kyrka har vi gudstjänst söndagar kl 14:00. Det är en gudstjänst utan nattvard.

I Bro kyrka hänvisar vi under söndagarna till Brastad men varannan torsdagskväll kl 18:00 (jämna veckor) firar vi en enkel veckomässa.

I Lyse har vi friluftsmässa varannan söndagskväll kl 18:00 i kyrkoruinen. (Vid dåligt väder i kyrkan) och varannan vecka pilgrimsvandring eller taizeandakt ledd av lekman.

På Skaftö är det mässa kl 16:00 varannan söndag och där alternerar vi mellan Grundsunds kyrka och Fiskebäckskils kyrka

Om vi fortsätter att vara noggranna och följa goda rutiner vid placering i kyrkan och god hygien vid nattvard så hoppas jag att vi skall kunna genomföra vår plan. När det gäller nattvard kommer endast brödet att delas ut i pastoratet under sommaren som en åtgärd för att minska kontakt mellan människor. I vår kyrkas tro innebär det inte att vi får mindre av Jesus utan att vi tar emot hans kropp och blod under en gestalt.

 

Med bön om en välsignad sommar och om Guds beskydd över oss alla

 

Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde

Konfirmation 2020-2021


Anmälan till läsåret 2020-21 är nu öppen.
Klicka här 

För att underlätta vid kontakt...

Om du är över 70 år eller tillgör en riskgrupp kan du också få praktisk diakonal hjälp såsom hjälp med handling, hämta paket osv
ring diakon 0760-003273. Den telefonen bemannas vardagar 8-16.00

Minimera

Gudstjänster i Lysekils pastoratCopyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort