Lysekils pastorat > Skaftö > Våra kyrkor > Grundsunds kyrka

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Grundsunds kyrka

Öppettider:
Kyrkorna på Skaftö är öppna från midsommarhelgen till och med augusti de flesta vardagar under dagtid, ofta även på helgerna.
Öppettiderna varierar.

Gudstjänst: söndag kl 11.

Öppettiderna gäller efter midsommarhelgen fram till augusti.


Svenska kyrkan
Göteborgs stift,
Lysekils pastorat,
Skaftö församling

Kyrkan uppfördes 1799.

Minimera

Besök Grundsunds kyrka i 360°

Extern länk till Google maps

[Klicka här]

Eller ladda ner QRReader till din smartphone och titta runt i kyrkan direkt i din telefon.

Grundsunds kyrka

Får vi presentera:
Grundsunds vackra träkyrka

Träkyrkan består av långhus med rakt avslutat kor i öster. I väster finns ett kyrktorn med karnisformad svängd huv och en smal tornspira. Åt norr och söder sträcker sig korsarmar ut. Väggarna är utvändigt panelklädda och vitmålade.

Ursprungliga kyrkobyggnaden var ett kapell som uppfördes 1799. Den bestod av ett långhus med tresidigt avslutat kor. Ett kyrktorn byggdes till 1818. En större ombyggnad genomfördes 1893 efter ritningar av arkitekt Fredrik Falkenberg. Kyrkan förlängdes åt öster och fick ett nytt tresidigt avslutat kor. De breda korsarmarna uppfördes och kyrkan fick sin nuvarande planform som korskyrka. En renovering genomfördes 1973 då interiören målades om. Samtidigt avlägsnades 32 kyrkbänkar vilket resulterade i att kyrkan kan ta emot 400 besökare.

Dopfunten från 1799
är av skulpterat trä. Nummertavlorna är från 1799. Altartavlan är en oljemålning utförd 1937 av Ole Kruse. 1974 monterades tavlan in i ett ramverk från en äldre altaruppsats och placerades över altaret. Orgeln på elva stämmor installerades vid ombyggnaden 1893. 1955 byggdes den om av Tostareds orgelfabrik. Nuvarande predikstol snidades 1939. En äldre predikstol är från 1894. En stor dansk bibel från 1588 - 1589 ligger på predikstolen. En kyrkklockorna är samtida med tornet från 1818. En till klocka av malm tillkom 1939.

I Grundsunds kyrka firar vi Gudstjänst på söndagar kl. 11.
Kyrkan används även flitigt till bl.a. vigslar och till ett stort utbud av musikevenemang.

Välkommen till oss!

Minimera

Orgel

Orgeln på elva stämmor installerades vid ombyggnaden 1893. 1955 byggdes den om av Tostareds orgelfabrik.

Minimera

Grundsund

Grundsunds kyrka och begravningsplats ligger i samhällets södra utkant på Ösön. Läget är centralt och nära bron som förbinder ön med Skaftölandet. I väster vidtar kala klippor med vindpinat vegetat.

Minimera

Altartavlan

Altartavlan är en oljemålning utförd 1937 av Ole Kruse. 1974 monterades tavlan in i ett ramverk från en äldre altaruppsats.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter