Lysekils pastorat > Skaftö > Våra kyrkor > Fiskebäckskils kyrka

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Fiskebäckskils kyrka

Öppettider:
Kyrkorna på Skaftö är öppna från midsommarhelgen till och med augusti de flesta vardagar under dagtid, ofta även på helgerna. Öppettiderna varierar.

Gudstjänster: Se kalendern för aktuella datum.

Svenska kyrkan, Göteborgs stift,
Lysekils pastorat, Skaftö församling

Fiskebäckskils kyrka uppfördes 1772 och ersatte en tidigare träkyrka från 1500-talet. Kyrkan är en av de populäraste vigselkyrkorna i Bohuslän.

Minimera

Besök Fiskebäckskils kyrka i 360°

Extern länk till Google maps

[Klicka här]

Eller ladda ner QRReader till din smartphone och titta runt i kyrkan direkt i din telefon.

Fiskebäckskils kyrka

Vår anrika och vackra kyrka i Fiskebäckskil.

Fiskebäckskils träkyrka är orienterad i öst-västlig riktning och ligger i en sydslänt. Norra sidan ligger nära marknivå medan södra sidan vilar på en hög grundmur. Kyrkan uppfördes 1772 och ersatte en tidigare träkyrka från 1500-talet. Den tidigare kyrkan var rödmålad och hade torvtak. Enligt uppgift låg den ett tiotal meter längre ner i slänten. Eftersom den gamla kyrkan bedömdes vara för liten och ständigt var i behov av reparationer lät man bygga en ny.

Vid början av 1900-talet räckte inte heller nuvarande kyrka till så år 1913 man lät förlänga den genom att förskjuta koret åt öster. Samtidigt byggde man till en sakristia åt öster och höjde kyrktornet. Utmärkande för Fiskebäckskils kyrka är tak- och väggmålningarna, utförda 1783 av kyrkomålaren Joachim Gotthard Reimers.

Inventarier:
Dopfunten härstammar från 1600-talet och är skulpterad i ek i ett enda stycke. Predikstolen tillverkades 1792 i Göteborg. Ursprungligen var den avsedd för domkyrkan, men kom 1794 till Fiskebäckskils kyrka.
Altaruppsats från 1665.

Fiskebäckskils kyrka används flitigt till vigslar och musikevenemang.

Välkommen till oss!

Minimera

Altaruppsats

Altaruppsats från 1665.

Minimera

Predikstol

Predikstolen tillverkades 1792 i Göteborg. Ursprungligen var den avsedd för domkyrkan men kom 1794 till Fiskebäckskils kyrka.

Minimera

Utsmyckning

Utmärkande för Fiskebäckskils kyrka är tak- och väggmålningarna, utförda 1783 av kyrkomålaren Joachim Gotthard Reimers.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter