Lysekils pastorat > Skaftö > Gudstjänst > Gudstjänster > Gudstjänst

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Ingo Söderlund/ Präst
0523-29 32 21
ingo.soderlund@svenskakyrkan.se

 

Söndagens gudstjänst

På Skaftö firar vi gudstjänst kl. 11:00 eller kl 17:00
Vanligtvis i Grundsunds kyrka.
Se kalendern för aktuell information.

Välkomna till oss!

Minimera

Gudstjänster på SkaftöCopyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter