Lysekils pastorat > Skaftö > Gudstjänst > Gudstjänster

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Pontus Olausson / Präst
0523-29 32 10
pontus.olausson@svenskakyrkan.se

 

Varför fira gudstjänst?

Gudstjänstens syfte har varit samma i alla tider och skulle kunna beskrivas som:
1. Glädje. När jag tackar Gud, i bön och lovsång, för vad jag får ta emot av livet så föder det glädje.
2. Försoning. Livet består inte bara av glädje. Till kyrkan får jag även komma med min sorg, mina sår, min vrede, för att ta emot helande, förlåtelse och försoning. Framför allt när Jesus ger sig själv till oss i nattvardens bröd och vin.
3. Gemenskap. Gudstjänstens viktigaste syfte är att vi ska få möta Gud. Men även att vi ska få möta varandra som dem vi är, inte minst på kyrkkaffet efter gudstjänsten.

Söndagens gudstjänst

På Skaftö firar vi mässa kl. 11:00 eller kl 16:00.
En söndag i månaden har vi Musikgudstjänst kl 16:00 ofta med en inbjuden artist, den söndagen är mässan sammanlyst till Lysekils kyrka kl 11:00. 
Mässa och Gudstjänst firas vanligtvis i Grundsunds kyrka. Se kalendern för aktuell information.

Pga rådanade situation med coronavirus, firas alla gudstjänster utan kyrkobesökare. Vi firar gudstjänst ojämn söndag kl 16:00. Kyrkan är öppen kl 13:30-15:30. Enskild nattvard finns att få mellan kl 15:00-15:30.

Välkommen!

Taizémässa

En enkel mässa med sånger från Taizé (kommunitet i Frankrike) som präglas av stillhet och bön. Mässan är ca 30 minuter.

Efteråt är man välkommen att fortsätta gemenskapen runt fikaborden.
Efter maten börjar samtalsgruppen, där vi pratar om vår tro och funderingar. Under höst och vårterminen har vi läst ur Markusevangeliet, och utgått samtalet ifrån det. Samtalsgruppen är slut kl 20.

Pga rådanade situation är samtalsgruppen inställd vårterminen ut. Vi hoppas kunna börja igen till hösten!

 

Minimera

Gudstjänster på SkaftöCopyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter