Lysekils pastorat > Skaftö > Gudstjänst > Gudstjänster

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

Ingo Söderlund/ Präst
0523-29 32 21
ingo.soderlund@svenskakyrkan.se

 

Varför fira gudstjänst?

Gudstjänstens syfte har varit samma i alla tider och skulle kunna beskrivas som:
1. Glädje. När jag tackar Gud, i bön och lovsång, för vad jag får ta emot av livet så föder det glädje.
2. Försoning. Livet består inte bara av glädje. Till kyrkan får jag även komma med min sorg, mina sår, min vrede, för att ta emot helande, förlåtelse och försoning. Framför allt när Jesus ger sig själv till oss i nattvardens bröd och vin.
3. Gemenskap. Gudstjänstens viktigaste syfte är att vi ska få möta Gud. Men även att vi ska få möta varandra som dem vi är, inte minst på kyrkkaffet efter gudstjänsten.

Söndagens gudstjänst

På Skaftö firar vi gudstjänst kl. 11:00 eller kl 17:00
Vanligtvis i Grundsunds kyrka.
Se kalendern för aktuell information.

Välkomna till oss!

Taizémässa

En enkel mässa med sånger från Taizé (kommunitet i Frankrike) som präglas av stillhet och bön. Mässan är ca 30 minuter.

Efteråt är man välkommen att fortsätta gemenskapen runt fikaborden.
Nytt för vårterminen är att vi får hemlagad mat ifrån Arken i Lysekil!
Efter maten börjar samtalsgruppen, där vi pratar om den kristna tron. Under vårterminen fortsätter vi med att läsa Markusevangeliet tillsammans.
Samtalsgruppen är slut kl 20.00.

Taizémässan och samtalsgruppen är varannan tisdag i Skaftö församlingshem,
och är följande datum vårterminen 2020:

21 januari
4 februari
18 februari (obs! Taizéandakt utan mässa)
3 mars
17 mars
31 mars
14 april
28 april
12 maj

Välkomna!

 

Minimera

Gudstjänster på SkaftöCopyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter