Lysekils pastorat > Lysekils pastorat

Skydd av personlig information

Lysekils pastorat är förpliktigad att skydda era personliga uppgifter och att använda tekniksom ger användarna den bästa och säkraste online upplevelse. Denna programförklaring gäller Lysekils pastorat portal och innefattar reglerna för datainsamling och användandet av personliga upplysningar. Som användare, besökare eller medlem av Lysekils pastorat webbportal, förstår och accepterar Ni de riktlinjer som beskrivs i denna programförklaring.


Insamling av personlig information

Lysekils pastorat kan insamla personlig information, såsom e-post adress, namn adress och telefonnummer. Lysekils pastorat kan också samla in anonym demografisk information vilken inte är unik för dig såsom postnummer, ålder, kön, intressen och favoriter.

Det finns också information om din hårdvara och softvara som automatiskt kan insamlas av Lysekils pastorat. Denna information kan vara: din IP adress, webbläsar typ, domain namn, acces tid och extern webbadress. Denna information används av Lysekils pastorat för att upprätthålla tjänsten och för att kunna leverera statistik om användningen av Lysekils pastorat webbplats.

Kom ihåg att om du visar personligt identifierbar information eller annan sensitiv information genom Lysekils pastorat öppna meddelande forum, kan denna information samlas in av andra. Notera: Lysekils pastorat läser ingen av er privata online kommunikation.


Användning av personlig information

Lysekils pastorat samlar och använder personlig information för att kunna operera Lysekils pastorat webbplats och leverera de tjänster du har begärt. Lysekils pastorat använder också personlig information för att informera dig och andra om produkter och tjänster tillgängliga från Lysekils pastorat och deras partner. Lysekils pastorat kan också kontakta dig genom enkäter för att få reda på din åsikt om eventuella nya tjänster som kan komma att erbjudas.

Lysekils pastorat håller reda på vilka sidor som besöks i Lysekils pastorat, för att veta vilka sodor och tjänster som är mest populära. Denna data kan användas för att erbjuda kundanpassad information och annonsering.

Lysekils pastorat kommer endast lämna ut din personliga information , utan förvarning, om vi är nödsakade att göra detta på grund av lagstiftning eller vår tro att detta är nödvändigt för att skydda  Lysekils pastorat eller andra användares rättigheter.

Användning av Cookies

Lysekils pastorat portal använder "cookies". En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk av webservern. Cookies kan inte användas för att exekvera program eller ge virus till din dator. Cookies är unika för dig och kan bara läsas av den domän som placerade cookien.

En av de primära uppgifterna för en cookie är att spara tid för användaren. Cookien talar om för webbservern att du har återkommit till en viss sida. Till exempel, om du anpassar Lysekils pastorat sidor, eller registrerar dig hos Lysekils pastorat , hjälper en cookie  Lysekils pastorat att komma ihåg den informationen. När du återvänder till  Lysekils pastorat webbplats, kan den informationen läsas av webbservern och de funktioner du anpassat kan genast börja gälla.

Du har möjligheten att acceptera eller förhindra cookies. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan ställa in webbläsaren så att den förnekar cookies. Om du väljer att inte använda cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner i  Lysekils pastorat .

Säkerhet och personlig information

Lysekils pastorat säkrar din personliga information från oaktoriserad tillgång eller användning. Lysekils pastorat När personlig information (såsom kreditkortsnummer) är sänt till andra webbplatser används kryptering, med hjälp av Secure Socket Layer (SSL) protokollet.

Förändringar av denna programförklaring

Lysekils pastorat kommer emellanåt att uppdatera denna programförklaring efter synpunkter från bolaget eller bolagets kunder. Lysekils pastorat rekomenderar dig att periodvis läsa igonom denna programförklaring föra att vara uppdaterad hur  Lysekils pastorat skyddar din personliga information.

Kontakt information

Lysekils pastorat välkomnar dina kommentarer beträffande denna programförklaring beträffande säkerhet. Om du tycker att  Lysekils pastorat inte har levt upp dill denna programförklaring eller har andra synpunkter, vänligen kontakta Lysekils pastorat via e-post anders.berholt@svenskakyrkan.se.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter