Behandling av personuppgifter

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Behandling av personuppgifter

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

 

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

 

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Vidare information om pastoratets behandling av personuppgifter:

Barngrupper

Bild- och filmmaterial

Bokning av begravningsgudstjänst och gravsättning

Dop av barn

Dop av vuxen

Gravrättsinnehavare och -intressenter

Hantering av e-post

Hantering av handlingar

Inför och under konfirmation

Jobbansökan

Kursanmälan

Medlemmar

Sociala medier

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Vigsel

Vuxengrupper

Svenska kyrkans nationella information

 

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Anders Persson, 0523-29 32 41

e-post:  anders.persson@svenskakyrkan.se

 

Du kan också höra av dig till Lysekils pastorats dataskyddsombud.

 

Lysekils pastorats dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity

072-549 64 34

dataskyddsombud@intechrity.se


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort