Lysekils pastorat > Lysekil > Ungdom > Konfirmation > Inbjudan/Upplägg

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Välkommen!

Välkommen som konfirmand! Här har du möjligheten att få åka på läger, ha roligt, få lära känna dig själv och få lära känna Gud. Ett år att lära känna nya vänner för livet och en Gud som är med dig för evigt. Det är ett år som kan få betydelse för resten av ditt liv.

Vi inbjuder alla att börja som konfirmander hösten det år då man fyller 14 år. Det innebär att man oftast är konfirmand när man går i åttonde klass. Har du börjat skolan ett år tidigare väljer du själv om du vill läsa med dem som går i din klass eller de som är jämnåriga med dig. Samma princip gäller för dig som är ett eller flera år äldre än dina klasskamrater eller om du missade att anmäla dig förra året

Vi har numera gemensam konfirmandläsning för alla församlingar i pastoratet. Däremot har vi olika konfirmationsmöjligheter, se nedan under "Upplägg".
Ett team från café XP, vårt ungdomshus, ansvarar för arbetet och ett stort antal frivilliga ledare och faddrar som både är snälla (och galna) är också med. De tar väl hand om alla! 

Upplägg

Vi erbjuder två konfirmationsmöjligheter att välja mellan
- Konfirmation i Brastads kyrka 9 maj 2021.
- Konfirmation i Lysekils kyrka 16 maj 2021.

Uppstart för Brastadsgruppen 15 september på Mötesplatsen i Brastad.
Uppstart för Lysekilsgruppen 22 september på XP i Lysekil.
Därefter har vi gemensamma träffar på ojämna veckor på XP i Lysekil kl.17.00 - ca 19.00.

På dessa samlingar blir det både storgrupp och mindre grupper där man får ställa alla kluriga frågor man har.


Höstlägret är gemensamt för båda grupperna och är på oktoberlovet
söndag-torsdag. Planera in det direkt så att det inte krockar med ev. familjresor o.s.v.
Vårläger åker vi i april och början på maj 2021.
Lägren är en viktig och obligatorisk del i konfirmandläsningen.

Gudstjänster
Du kommer även gå i kyrkan, fr.o.m. 1:a advent (29 november). i valfri kyrka och gudstjänst. 
Även storhelger som jul och påsk ingår. Mer information om detta kommer vi att ge konfirmanderna.

Konfirmation
Brastadgruppen sönd  9/5 kl. 11.00.
Lysekilsgruppen sönd 16/5 kl. 11.00.

Konfirmation
Anmälan görs här ( Anmälan till läsåret 2020-21 är öppen från maj 2020)

Minimera

Kontakt och anmälan

Årets grupper har reddan startat. Anmälan till nästa års konfirmationsläsningen öppnar i maj 2020
För anmälan gå via menyn eller [klicka här]. Vi vill gärna ha din anmälan senast 15 september 2020.  Har du några andra frågor är du också välkommen att höra av dig.

Pontus Olausson  (präst)
0523-29 32 10
pontus.olausson@svenskakyrkan.se

Karolina Hall (ungdomsledare) 
0523-293218 
karolina.hall@svenskakyrkan.se

Minimera

Praktiska frågor

Att vara konfirmand är gratis. Alla kostnader för veckosamlingar, läger och övriga aktiviteter betalas genom kyrkoavgiften. Detta gäller även om du inte bor i Lysekils pastorat, då täcks kostnaderna av en clearingavgift som betalas av den församling där du är bosatt.

För att vara konfirmand behöver du inte vara döpt och det brukar oftast vara ett antal konfirmander som inte är döpta. Någon gång under konfirmandläsningen, innan konfirmationen i maj, har vi dop. 

För att vara konfirmand krävs inte att varken du eller dina föräldrar är medlemmar i Svenska kyrkan. I samband med konfirmationen upptas du som medlem om du inte redan är det.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter