Lysekils pastorat > Lysekil > Ungdom > Konfirmation

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Välkommen!

Välkommen som konfirmand! Här har du möjligheten att få åka på läger, ha roligt, få lära känna dig själv och få lära känna Gud. Ett år att lära känna nya vänner för livet och en Gud som är med dig för evigt. Det är ett år som kan få betydelse för resten av ditt liv.

Vi inbjuder alla att börja som konfirmander hösten det år då man fyller 14 år. Det innebär att man oftast är konfirmand när man går i åttonde klass. Har du börjat skolan ett år tidigare väljer du själv om du vill läsa med dem som går i din klass eller de som är jämnåriga med dig. Samma princip gäller för dig som är ett eller flera år äldre än dina klasskamrater eller om du missade att anmäla dig förra året

Lysekil, Lyse och Skaftö har numera gemensam konfirmandläsning, Bro och Brastad likaså. Man kan naturligtvis välja vilken av grupperna man vill vara med i oavsett var man bor. Man väljer den tid och dag som fungerar bäst helt enkel. Ett team från café XP, vårt ungdomshus, ansvarar för båda grupperna och ett stort antal frivilliga ledare och faddrar som både är snälla (och galna) är också med. De tar väl hand om alla! 

Upplägg

Veckosamlingar
Udda veckor träffas vi:
- tisdagar på Café XP (gamla Kungstorgskyrkan i Lysekil) mellan 17.00- 19.00 med start 24 /9 eller
- torsdagar på Mötesplatsen, Brastad mellan 16.00 -18.00 med start 26/9.
På dessa samlingar blir det både storgrupp och mindre grupper där man får ställa alla kluriga frågor man har.


Höstlägret är gemensamt för båda grupperna och är på oktoberlovet
söndag-torsdag. Planera in det direkt så att det inte krockar med ev. familjresos osv
Vårläger åker vi i april och början på maj 2020
Lägren är en viktig och obligatorisk del i konfirmandläsningen.

Gudstjänster
Du kommer även gå i kyrkan, fr.o.m. 1:a advent. Församlingen i Lysekil firar gudstjänst två gånger i veckan, onsdagar 18.30 och söndagar 11.00. På Skaftö är det gudstjänst söndagar kl 11:00 eller 16.00  I Lyse är det gudstjänst söndagar 17.00.
I Bro och Brastad är det 11.00, alltid i en av kyrkorna.
Även storhelger som jul och påsk ingår.

Konfirmationn
Brastadgruppen sönd 10/5 11.00
Lysekilsgruppen sönd 17/5 11.00

Konfirmation
Anmälan görs här ( Anmälan till läsåret 2020-21 är öppen från maj 2020)

Minimera

Kontakt och anmälan

Årets grupper har reddan startat. Anmälan till nästa års konfirmationsläsningen öppnar i maj 2020
För anmälan gå via menyn eller [klicka här]. Vi vill gärna ha din anmälan senast 15 september 2020.  Har du några andra frågor är du också välkommen att höra av dig.

Pontus Olausson  (präst)
0523-29 32 10
pontus.olausson@svenskakyrkan.se

Karolina Hall (ungdomsledare) 
0523-293218 
karolina.hall@svenskakyrkan.se

Minimera

Bra att veta

Årets konfirmationsgrupper är redan igång. Nästa inbjudan går ut i maj 2020 till födda år 2006. 
Om du är född något eller några år tidigare men missat att gå och läsa så är du naturligtvis också välkommen att anmäla dig


Att vara konfirmand är gratis. Alla kostnader för samlingar, läger och övriga aktiviteter betalas genom kyrkoavgiften. Detta gäller även om du inte bor i Lysekils pastorat, då täcks kostnaderna av en clearingavgift som betalas av den församling där du är bosatt.

För att vara konfirmand behöver du inte vara döpt och det brukar oftast vara ett antal konfirmander som inte är döpta. Någon gång under konfirmandläsningen, innan konfirmationen ,har vi dop fär dem som ska döpas. Ibland har vi det i samband med våra läger

För att vara konfirmand krävs inte att varken du eller dina föräldrar är medlemmar i Svenska kyrkan. I samband med konfirmationen upptas du som medlem om du inte redan är det.


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter