Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Bra att veta

I år bjuds alla ungdomar födda 2004 in till konfirmationsläsning.

Att vara konfirmand är gratis
. Alla kostnader för samlingar, läger och övriga aktiviteter betalas genom kyrkoavgiften. Detta gäller även om du inte bor i Lysekils pastorat, då täcks kostnaderna av en clearingavgift som betalas av den församling där du är bosatt.

För att vara konfirmand behöver du inte vara döpt och det brukar oftast vara ett antal konfirmander som inte är döpta. Någon gång under konfirmandläsningen, innan konfirmationen ,har vi dop fär dem som ska döpas. Ibland har vi det i samband med våra läger

För att vara konfirmand krävs inte att varken du eller dina föräldrar är medlemmar i Svenska kyrkan. I samband med konfirmationen upptas du som medlem om du inte redan är det.


Copyright 2019 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter