Lysekils pastorat > Lysekil > Musik & Grupper > Vuxen > Husgrupper

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

En plats att växa på

Minimera

Kontakt

Karin Malmström
Tel: 0523-29 32 15
karin.malmstrom@svenskakyrkan.se

Husgrupper

En viktig del av vårt församlingsliv är våra husgrupper. Vi vill uppmuntra alla att vara med.

I en församling är man sammanfogade med varandra. Vi hör ihop och liksom i en kropp så påverkas vi av hur det är ställt med andra. Det blir särskilt tydligt när man träffas i en mindre grupp. Att vara med i en husgrupp är ett sätt att dela det vardagliga och Guds ord med varann.
En grupp för växt i tron, för kristen vardagsgemenskap och en jättebra plats att ta med sina vänner som vill pröva på kristen tro i praktiken.
Helt enkelt en plats att växa på och växa i antal

Från september 2015 utgår våra husgrupper från veckomässan i kyrkan 18.30. Direkt efter mässan finns fika att hämta och sedan sprider sig de olika grupperna i kyrkan.
Med thékoppen i handen samtalar man sedan utifrån några frågor som ställs med utgångspunkt från kvällens predikan. Sedan avslutar varje grupp med bön med och för varann.

Minimera

Intresserad?

Våra husgrupper samlas onsdagskvällar udda veckor 
En grupp med i huvudsak persisktalande träffas på söndagar då det passar dem bättre

Det finns några rena ungdomsgrupper, ett par för unga vuxna och flera vuxengrupper med blandade åldrar. Vi gör plats för fler eller försöker starta nya grupper efterhand som det behövs. Det är 7-12 personer i varje grupp
Vill du vara med?

Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter