Lysekils pastorat > Lysekil > Musik & Grupper > Musik & Körer > Lovsångsteam

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lovsång

Förutom körerna, så har vi ett stort lovsångsarbete i församlingen. Team av musiker och sångare är med och leder tillbedjan varje onsdagsmässa och de söndagar då inte kyrkokören leder. En av våra grundvärderingar är att vi är en tillbedjande församlingen där vi tänker att den teamledda moderna lovången, vid sidan av annan musik, fyller en viktig funktion
Vi är ett 20-tal sångare, musiker ocgh dansare i vår lovsångsgemenskap som ses 2-3 gånger per termin utöver våra övningar i respektive team
Vill du vara med? Tag kontakt

Minimera

Kontakt lovsång

Karin Malmström
Tel: 0523-29 32 15
karin.malmstrom@svenskakyrkan.se

Minimera

Tillbedjan

Tillbedjan är människans självklara respons på Guds närvaro. Vi är skapade för tillbedjan 
Vi har under många år arbetat med lovsång, team, lovsångskvällar osv.och vår församling har det i vår programförklaring att vi är "en tillbedjande församling... " Därför startar varje högmässa eller gudstjänst med en stunds (ca 20 minuter) psalm och moderns lovsång .


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter