Lysekils pastorat > Lysekil > Musik & Grupper > Musik & Körer > Kyrkokören

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt

 

 

 


Gustav Bäckström
Tel: 0523-29 32 35 13
gustav.backstrom@svenskakyrkan.se

Kyrkokören

Lysekils kyrkokör är en blandad kör som regelbundet sjunger i församlingens gudstjänster och på konserter. Körens uppgift i gudstjänsten är dels att för församlingen framföra välklingande och tänkvärd musik, men också att ibland leda församlingen i lovsång. För den korist som visar intresse finns möjlighet till enskild sångundervisning vid några tillfällen. 
Från hösten 2019 har kören fått en nystart i samband med att församlingen fått en ny organist och körledare; Gustav Bäckström
Repertoaren är blandad men med viss tyngdpunkt på klassisk körmusik. För dig som vill vara med och sjunga tag kontakt med Gustav för mer information. Nya medlemmar är alltid välkomna!
Kören övar 18.30–20.30 varje torsdag i kyrkan

Välkommen med

 


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter