Lysekils pastorat > Lysekil > Musik & Grupper > Barn

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING


sTOr & LitEn

Öppet på café xp för föräldrar/vuxna med barn

Sångstund med rytm och rörelse. Lek och fika
Torsdagar 10.00-12.00 (samling ca 10.20)
Café XP, G:a Kungstorgskyrkan, vid Folktandvården
           
Välkomna!
 

Läs mer..

Scouter

Lysekils frikyrkoförsamling har SMU scouter varannan onsdag kl 18 - 19.30 i Café XP / Kungstorgskyrkan

Läs mer..

Davids hjältar - vår söndagsskola

Under terminerna har barnen sin söndagsskola under gudstjänsten 11.00
Hela församlingen är med under lovsången i början och efter ca 20 minuter går barnen över till Utsikten (intill kyrkan) för egen samling. 
För barn ca 4 år och uppåt. Mindre barn får gärna vara med i förälders sällskap.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter