Lysekils pastorat > Lysekil > Kurser > Läsårs-kurser > Förrådsåret

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Välkommen till Förrådsåret

Lysekils församling driver sedan 2010 en heltidsbibelskola som består av en teoretisk del med praktisk tillämpning. Skolan innehåller lärarledd undervisning,läsning och bokrecensioner och gruppuppgifter. Alla elever väljer ett spår: lovsång, profetia & förbön, ledarskap/mission eller ett diakonalt/socialt spår. Man får en personlig mentor utifrån sitt val  och delar av församlingspraktiken sker utifrån spåret. Man lever i boendegemenskap med gemensamma måltider och daglig bön.
Vi vill vara med och utrusta en generation av väckelsebärare och tack vare New Wine-nätverket har vi tillgång till så många bra gästföreläsare vid sidan om församlingens egna bibellärare.
I en profetisk miljö ges möjlighet att utvecklas och bli allt mer sig själv och förstå hur Gud använder var och en på unika och fantastiska sätt. Att få se det ske med årskull efter årskull är en sån stor glädje för oss.
Förrådsret avslutas med en missionsresa ( ej obligatorisk) till onådda massajbosättningar i Tanzania

Korta fakta:
start 11 september, slut 15 maj
Terminerna följer i princip skolans lov och ledigheter
Max 12 platser
Året är kostnadsfritt och vi står för boende och mat
Ej CSN-berättigat
Veckovis undervisning av Hans Wolfbrandt, Pontus Olausson, Karin Linus Malmström m fl

Varmt välkommen med din ansökan. All information av hittar du på:
http://www.forradsaret.se/
 

Minimera

Kontakt Förrådsåret

pontus.olausson@svenskakyrkan.se
0523-293210

eller
karin.malmstrom@svenskakyrkan.se
0523-29 3215

 

Minimera

Kalender


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter