Lysekils pastorat > Lysekil > Kurser > Läsårs-kurser > Bibelskola

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Bibelskola

Nu är anmälan öppen till nästa års Bibelskola

För tionde året i rad kan vi erbjuda bibelskola på hemmaplan två förmiddagar i veckan. Vi vill vara med och utrusta i en tid då evangeliet igen ska nå hela vårt folk. Vi välkomna elever från  pastoratet men ockå från andra orter

Om du inte har möjlighet att närvara två dagar i veckan, kan vi göra en anpassad studiegång. Deltagande gäller ändå under hela året.
En del av Bibeslkolegruppen är vårt Förrådsår dvs de som gör ett helår i församlingen här.Det blr därför en fin och vital blandning av åldrar och erfarenheter i gruppen

Hör av dig om du har frågor eller med din anmälan dock senast 31 augusti

Upplägg 2019-2020


- Studier tisdag och fredag 8.30-12.30. Vi börjar med morgonbön i kyrkan på tisdagen
och mässa på fredagen
- terminsstart tisdag 17 september, avslutning 15 maj
- oktoberlov, jullov, sportlov och påsklov under året
- Undervisningen leds till största del av Karin Malmström, Hans Wolfbrandt och Pontus Olausson och andra i Lysekils pastorat
- minst en gång i månaden gästas vi av vänner, främst inom New Wimnenätverket, såsom Per Wallin, John Derneborg, Göran Schmidt, Tomas Seidal mfl. 

Undervisningen har har utgångspunkt i två delar; bibelkunskap & bibelförståelse samt vår församlings vision att vara en tillbedjande, profetisk och diakonal församling.
Som en röd tråd genom allt går bibel och bön samt ett profetiskt perspektiv.
Välkommen med!!
.
Karin Linus Malmström & Hans Wolfbrandt                  

Minimera

Kontakt bibelskola

 

Karin Malmström Tel: 0523-29 32 15
karin.malmstrom@svenskakyrkan.se

 


Copyright 2019 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter