Lysekils pastorat > Lysekil > Kurser > Läsårs-kurser > Bibelskola

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Bibelskola

Bibelskola

För tionde året har vi nu bibelskola på hemmaplan två förmiddagar i veckan. Vi vill vara med och utrusta i en tid då evangeliet igen ska nå hela vårt folk. Vi välkomna elever från  pastoratet men ockå från andra orter

Årets grupp består av 12 personer i olika åldrar som träffas två förmiddagar i veckan
Hur det kommer att se ut käsåret 2020-21 vet vi inte ännu men information läggs ut när det närmar sig

 

Upplägg 2019-2020


- Studier tisdag och fredag 8.30-12.30. Vi börjar med morgonbön i kyrkan på tisdagen
och mässa på fredagen
- terminsstart tisdag 17 september, avslutning 15 maj
- oktoberlov, jullov, sportlov och påsklov under året
- Undervisningen leds till största del av Karin Malmström, Hans Wolfbrandt och Pontus Olausson och andra i Lysekils pastorat
- minst en gång i månaden gästas vi av vänner, främst inom New Winenätverket, såsom Per Wallin, John Derneborg, Göran Schmidt, Tomas Seidal mfl. 

Undervisningen har har utgångspunkt i två delar; bibelkunskap & bibelförståelse samt vår församlings vision att vara en tillbedjande, profetisk och diakonal församling.
Som en röd tråd genom allt går bibel och bön samt ett profetiskt perspektiv.
Välkommen med!!
.
Karin Linus Malmström & Hans Wolfbrandt                  

Minimera

Kontakt bibelskola

 

Karin Malmström Tel: 0523-29 32 15
karin.malmstrom@svenskakyrkan.se

 


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter