Lysekils pastorat > Lysekil > Gudstjänster

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING


Minimera

Lovsång

 

 

 

 

 

Lovsång och tillbedjan är centralt i gudstjänsten. Vill du medverka i lovsången på något sätt så hör gärna av dig till Linus Malmström som är ansvarig för lovsångarna. Du når henne på nummer 0523-293215.

Minimera

under terminerna:

söndag
11.00 högmässa tillsammans med Lysekils frikyrkoförsamling

tisdag:
8.30-9.00 morgonbön 

onsdag:
8.30-9.00 morgonbön 
17.30-18.00 kvällsbön 
18.30 veckomässa 

fredag:
8.30-9.30 morgonmässa 

 

Diakonihuset Arken 

f.d församlingshemmet

torsdag:
8.30-9.00 Arkens morgonmässa 

Våra gudstjänster

Vi firar gudstjänst för att Gud älskar oss och har skapat oss att leva i gemenskap med honom och varandra. Den relationen är hjärtat som ger pulsen för allt annat som händer. Vi tänker oss vår mässa i fyra delar:

Hjärtats tillbedjan: vi börjar med tacksamhet, tillbedjan och syndabekännelse - vi överlämnar allt till Jesus,
Tankens förnyelse: Texterna från bibeln och predikan öppnar oss för Guds vija och sanna tankesätt
Guds ingripande: Vi firar nattvarden och erbjuder samtidigt personliga förbön på flera platser i kyrkan. Vi behöver hans närvaro och kraft i våra liv
Gemenskap: vi avslutar alltid med gemensamt kyrkkaffe längst bak i kyrkan

Under terminerna har vi söndagsskola  Davids  Hjältar varje söndag.
Välkommen att fira gudstjänst med oss!

Gudstjänst-team

Vi tjänar i team runt varje gudstjänst. Många är delaktiga i våra gudstjänster, frivilliga och anställda. Vi brukar vara ett 20-tal som träffas och ber tillsammans en timme innan gudstjänsten börjar. Det är förbönsteam, lovsångare o musiker, kaffegänget, vaktmästare, kyrkvärdar, projektorskötare m fl. Lovsången och tillbedjan får prägla inledningen av mässan då lovsångteam eller kör leder. Det finns alltid förbedjare som särskilt ber för gudstjänsten och för dem som kommer.

De är också redo att be för sjuka och alla som behöver förbön av något skäl. Vi har märkt att Gud ofta visar särskilda behov och problem som han vill möta. Kyrkvärdar läser texter, dukar nattvard  och tillsammans med vaktmästare hjälper de alla tillrätta. Vi avslutar med kyrkkaffe varje söndag där flera hjälper till med det. Att se varandra, samtala och dela livet en stund är en självklar fortsättning av gudstjänsten.

Minimera

Gudstjänster i Lysekils kyrka


Minimera

Andra samfunds Gudstjänster

Även andra kyrkor och grupper firar gudstjänst hos oss.

Katolska församlingen har gudstjänst på spanska första fredagen i varje månad 18.00 i kyrkan.
Katolska församlingen firar också mässa på svenska i församlingshemmet några gånger per termin.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter