Lysekils pastorat > Lysekil > Aktuellt > Förtroendevalda

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Förtroendevalda i våra organ:

Valår 2017

Kyrkofullmäktige

Ledamöter
Elisabeth Schewenius Ström, Ordf.
Marianne Olsson till förste vice ordf.
Elisabeth Larsson till andre vice ordf.

Ann-Sofie Ellbrant, 
Solveig Staxäng, 
Stefan Malmström, 
Bengt Mattsson, 
Carl-Gustaf Hallgren, 
Urban Hansson, 
Britt Arpfjord, 
Birgitta Ankarskär, 
Britt-Marie Hellström, 
Ann-Charlotte Pettersson, 
Ulla Carlsson, 
Mats Karlsson, 
Anita Gustafsson, 
Benjamin Jönsson, 
Knut Stensli, 
Flory Fakelius, 
Bengt Andersson,
Mats-Åke·Mattsson,
Sebastian Jönsson,
Anders Blomstrand,
Leif Ström, 
Christina Larson

Ersättare 
Bodil Jonasson,
Ulla Pavel,
Gerd Thorngren,
Bertil Schröder,
Else-Marie Selander,
Jane Stensti,
Gunilla Hansson,
Stefan Kristensson,
Anders Rhedin,
Roger Svensson,
Roland Karlsson,
Lennart Nilsson. 

Kyrkoråd

Ledamöter
Ann-Sofie Ellbrant, Ordf.
Solveig Staxäng, förste vice ordf.
Elisabeth Schewenius Ström, andre vice ordf.
Stefan Malmström,
Urban Hansson,
Elisabeth Larsson,
Knut Stensli,
Britt Arpfjord,
Ulla Carlsson,
Marianne Olsson,
Bengt Mattsson,
Britt-Marie Hellström,
Hans Wolfbrandt, kyrkoherde.

Ersättare
Birgitta Ankarskär,
Anita Gustafsson,
Leif Ström,
Monika Johansson,
Bengt Andersson,
Carl-Gustaf Hallgren 

Lysekils församlingsråd

Ledamöter
Ann-Sofie Ellbrant, Ordf.
Sebastian Jönsson,
Irene Jerrebäck,
Petter Wennerlund,
Anita Gustafsson,
Henos Tekeste,
Elisabeth Larsson,
Johannes Strand,
Birgitta Ankarskär,
Lennie Beeck,
Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde.

Ersättare
Benjamin Jönsson,
Joel Wolfbrandt,
Christina Larsson,
Simon Ahlström,
Fanny Govik.

 

Lyse församlingsråd

Ledamöter
Elisabeth Schewenius Ström, Ordf.
Viola Johansson,
Lotta Pettersson,
Else-Marie Selander,
Monica Sandberg,
Gunilla Hansson,
Knut Stensli,
Yvonne Adolfsson,
Ingo Söderlund, Komminister.

Ersättare
Leif Ström,
Urban Johansson,
Jane Stensli och
Gerd Gustavsson.


Skaftö församlingsråd

Ledamöter
Britt Arpfjord, Ordf.
Ulla Carlsson,
Monika Johansson,
Flory Fakelius,
Elvira Jarnedal,
Ingo Söderlund, Komminister.

Ersättare
Morgan Carlsson,
Renate Johansson,
Gerd Persson.

Brastad församlingsråd

Ledamöter
Mats Karlsson, Ordf.
Bengt Mattsson,
Carl-Gustaf Hallgren,
Britt-Marie Hellström,
Bodil Jonasson,
Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde.

Ersättare
Eva Leandersson, 
Harriet Hedlund,
Eva Jusonius

Bro församlingsråd

Ledamöter
Marianne Olsson, Ordf.
Solveig Staxäng,
Bengt Andersson,
Karin Lagrell,
Anders Blomstrand,
Tage Larsson,
Hans Wolfbrandt, Kyrkoherde.

Ersättare
Ulla Pavel,
Birgitta Johansson,
Kurt Wallin och
Lennart Nilsson


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort