Lysekils pastorat > Lysekil > Diakoni/Arken > Samtal och själavård

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Samtal och Själavård

Vi har sedan flera år samordnat våra resurser för att möta ett växande behov av samtal.

Vi kan erbjuda möjlighet till enskilda samtal i själavård och andlig vägledning.

Skillnaden här emellan kan enklast beskrivas så att man i själavård konfidentiellt bearbetar

personliga svårigheter medan den andliga vägledningen har som mål en fördjupning av den
egna Gudsrelationen. Naturligtvis går dessa två avsikter ofta in i varann men vi vill betona
skillnaden så att det klart framgår att man inte måste ha problem för att komma till samtal. 

Det är också viktig att avgränsa själavård mot psykoterapi, även om den gränsen ibland kan vara otydlig. 
Vi bedriver inte en psykologisk mottagning. Det handlar i bägge fall om andlig friskvård.

Vi erbjuder också stödsamtal. Det händer att vi hamnar i livssituationer då vi känner oss vilsna,

oförmögna att se vart vi är på väg. Då kan det vara en hjälp att samtala med någon som har
tystnadsplikt och som står utanför skeendet.

Minimera

Kontakt för samtal

Diakon Agneta Staxäng 0523-293217, Diakon Anna-Lena Jonsved 0523-293232 och Diakon Ulla Johansson 0523-2932 61


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort