Lysekils pastorat > Lysekil > Diakoni/Arken > Flykting & integration

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Välkommen till språkcafe på Arken

Välkommen till språkcafe på Arken

Drottninggatan/Apoteksgatan i Lysekil

Språkcafe, fika och gemenskap
Välkommen du som vill träna svenska eller om du vill vara med som volontär.

Måndag         15.00-17.00 Arken
Onsdag          14.00-16.00 lilla Arken (gula huset bredvid Arken)

Vid frågor eller ärenden som rör flykting och integration
Kontakta Peter Moll 0523-293263  peter.moll@svenskakyrkan.se

 


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter