Lysekils pastorat > Lysekil > Diakoni/Arken > Äldre

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING


Minimera

Kontakt

Agneta Staxäng:
0523-29 32 17

Minimera

Arbetskretsen

Vi träffas varannan torsdag 15.00 udda veckor i Diakonihuset Arken

Kyrkans Arbetskrets är något för dig som tycker om att träffas under trevliga former. Vi börjar med en kort andakt
Sedan blir det handarbete för den som vill, kaffe och samtal runt borden. Varje år gör vi en dagsresa.

Behållningen går till kyrkliga och sociala insatser både lokalt och globalt. Arbetskretsen har bland annat under många år stöttat Diakonin i Lysekils församling.

Kontakt:
Kerstin Germsjö 0523-135 17

Våra äldre

Lysekil har ett stort antal äldre och den gruppen kommer att öka alltmer. Därför är vårt arbete bland de gamla en viktig del i församlingslivet. Bland annat har vi målsättningen att inge ska bli lämnad i ensamhet eller behöva dö ensam.

Cafe 1/2 tre

Varannan onsdag 14.30 -16.00 har vi öppet särsilt för daglediga och äldre i cafét i Diakonihuset Arken. En stund av god gemenskap, goda samtal och gott innehåll.

Välkommen önskar verksamhetsansvarig Agneta Staxäng.

Servicehuset

Här samlas en grupp varje torsdag 15.00, jämna veckor för att fira gudstjänst och ojämna veckor för att samtala och samordna hembesök hos de äldre på och utanför servicehuset.
Efter gudstjänsten blir det naturligtvis tid för en kopp kaffe och inte sällan kommer dragspelet fram. Många som har svårt att ta sig till kyrkan har här hittat en fin gudstjänstgemenskap under lite enklare former.

Praktisk hjälp

Utifrån gruppen på Servicehuset försöker vi finnas till stöd på många olika sätt. Vi kan följa med på sjukhusbesök, hjälpa till med vissa saker i hemmen, samtala, göra hembesök, ta blodtryck och mycket, mycket mer. Kom till Servicehuset eller soppan eller kontakta Agneta så ska vi se vad vi kan göra för dig

Hemkommunion

Ett arbete som vuxit mycket det senaste året är att samlas i mindre grupper för att fira nattvard i hemmen. Det är en hjälp för den som har svårt att ta sig till våra olika gudstjänster. I den mindre gruppen finns också en större frihet att be för varann och vara öppen. Ta kontakt om du vill vara med vid ett sådans tillfälle.

Födelsedagsbjudning

Tre gånger om året bjuder vi på fest! De som kommit upp i aktningsvärd och jämn ålder av kyrkans medlemmar är välkomna på en tillställning med musik, firande och en liten blomma. De som fyllt jämnt under kvartalet får en inbjudan per post så att de vet när det är dags för just deras fest.

 

 

 

 

 

Minimera

Gudstjänster

Vi firar gudstjänst med de boende på de olika hemmen, och deras anhöriga, varannan vecka. Torsdagar jämna veckor är det gudstjänst på:

Lysekilshemmet 10.15 med präst och diakon Agneta Staxäng och församlingens värdar.

Skärgårdshemmet 11.00 på våningsplan 6 i samlingsrummet med präst, diakon Agneta Staxäng och församlingens värdar.


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter