Lysekils pastorat > Lysekil > Lysekils kyrka

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING


Minimera

Lysekils kyrka

Öppettider:
Vardagar mellan kl. 10 - 15 förutom onsdag: 10-20.00
Lördagar: Stängt
Söndagar: Gudstjänst 11.00 och sedan öppet så länge det är någon kvar

Sommaröppet från 25 juni /Open during summer from june 25th 
Måndag-tisdag 10-15.00
onsdag: 10-20.00
torsdag-söndag: 10-19.00

Nybyggnadsår: 1897 - 1901

Lysekils kyrka ligger i Västra Götaland, Bohuslän,
Göteborgs stift, Lysekils församling

Minimera

Besök Lysekils kyrka i 360°

Extern länk till Google maps

[Klicka här].

Eller ladda ner QRReader till din smartphone och titta runt i kyrkan direkt i din telefon.

Minimera

Predikstolen

Predikstolen är från 1670-talet, tillverkad i Stralsund av den berömde bildhuggaren Marcus Jäger. Den har kommit från Christinae kyrka i Göteborg via Lysekils gamla kyrka och finns nu här, dock något omdisponerad.


Lysekils kyrka

Lysekils kyrka
har ett katedralliknande utseende, med alla detaljer utformade i nygotikens formspråk. Kyrkan har en korsformigt plan med ett treskeppigt långhus i nord-sydlig riktning och korsarmar i öster och väster. Koret i söder är femsidigt, och omgivet av en lägre femsidig utbyggnad, en utbyggnad som har formen av en koromgång men som innehåller sakristian.  

Fasaderna är av granit med råhuggen yta och med släta slag närmast fogarna, och med släthuggna partier kring fönster, hörn, portar etc. Graniten är bruten på området Dona i Lysekil.

Tornet är placerat vid nordgaveln och är kvadratiskt med dubbla, uppåt avtrappade strävpelare vid hörnen och avslutat med höga trappstegsgavlar, försedda med parställda ljudluckor med bruna trägaller inom spetsbågiga öppningar. Ovanför ljudluckorna runda svarta urtavlor. Tornet avslutas med en smäcker åttasidig tornspira, kopparklädd, och krönt av ett järnsmitt solkors.Lysekils kyrkas berättelse

Sägnen förtäljer att när kyrkan
återuppbyggdes på fastlandet blev allt man byggt på dagen på ett oförklarligt sätt raserat under natten.
Detta upprepades flera gånger. Slutligen drog man slutsatsen att Gud inte ville ha kyrkan på den platsen. Då skulle Gud själv få bestämma: Man spände ett par hästar för en av de gamla kyrkstockarna och lät dem gå vart de ville. Hästarna stannade på det ställe som idag heter Kyrkvik (en svacka, där det förmodligen växte fint gräs) och där byggdes kyrkan.

Så småningom blev även Lysekils andra kyrka, som invigdes år 1798-02-04 av kyrkoherde Gomer Brunius, för liten och när två storleksförslag till den tredje kyrkan togs fram fick man välja det ”lilla” alternativet, för den stora gick inte att placera någonstans. Den skulle ha rymt 2 000 personer! Även den ”lilla” blev svårplacerad, därför byggdes den i nord-sydlig riktning i stället för ost-västlig.

Den gamla kyrkan såldes 1905
till Bohus-Malmön för 3 500 riksdaler och slutnotan för den nya landade på 253 000 riksdaler.

Graniten till kyrkbygget togs från Donaberget, c:a 1 km från kyrkan. Tornet var ursprungligen ritat 68 meter högt, men man ritade om det och byggde istället ett 63 meter högt torn. Den försiktighetsåtgärden räckte inte riktigt ändå: Den 4 december 1913 knäcktes tornets topp i en svår storm och 1914 blåste tornet ner!

Det var inte första gången som tornet till Lysekils kyrka blåste ner. 1817 blåste tornet ner på den gamla kyrkan under en orkanliknande storm på bohuskusten. Då befann sig Lysekil i en ekonomisk vågdal. Sillen hade lämnat kusten, salterier och trankokerier lades ner. Man ansåg sig inte ha råd att bygga ett nytt torn. Inte förrän på 1840-talet kom det på plats igen.

 

Minimera

Interiör

Artisten Albert Eldh har präglat en stor del av kyrkans nuvarande interiör genom sina skisser till triumfkrucifixet, den nya altartavlan (1926), fönstermålningarna och målningar på väggar och tak i kyrkorummet. En annan artist, Brocke Blückert, har gjort målningarna i koret.Minimera

..en psalm i sten

 Vid grundläggningshögtidligheten (1899) av den nuvarande kyrkan sade Strängnäs-biskopen, Ullman, i sitt tal bland annat om kyrkan:
”...själv skall hon stå här som en predikan, en psalm i sten, en talande bild av Guds andliga helgedom”.

Minimera

Dopfunten

Dopfunten ritades av ingenjör Arndt år 1900. Den är huggen av ljus granit från Malmön. Dopfunten fick lägre fot 1960.


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort