Lysekils pastorat > Lyse > Ungdom

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lyse  »  Ungdom

Konfirmation

Lysekil, Lyse och Skaftö 
har numera gemensam konfirmandläsning.
 

Café XP - Ett hus av, med och för ungdomar!

Café XP är pastoratets ungdomens hus. Vi håller till i Kungstorgskyrkan i Lysekil.

 

Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter