Lysekils pastorat > Lyse > Retreat > Pilgrimsvandring

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Pilgrimsvandring i Lyse

Vår vision och förhoppning är att skapa pilgrimsleder i Lyse. Arbetet är påbörjat men än återstår många moment innan vi nått fram. Vi arbetar utifrån tanken att vi ska ha tre vandringsleder med olika längd.

 

 

Om pilgrimsvandringar..

Det började med Abraham. Han lämnade land och folk och lydde Guds kallelse att bryta upp för en okänd, osäker men välsignad vandring. Jesus uppmanade lärjungarna att följa honom, inte bara i tanken utan även med sina steg. "Följ mig" var den kallelse man fick och det gällde konkret. Hebreerbrevet beskriver det kristna folket som ett vandrande folk: "ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som skall komma."

I en värld som rusar fram är det kanske inte så märkligt att enkelhet blir tilldragande. Att packa sin ränsel med det nödvändigaste, gå från ställe till ställe, uppför och nedför, ensam ibland och med andra ibland, gå den inre vägen och den yttre. Att få lätta på packningen, sätta sig själv fri och bryta upp är något stort. 

Vår vision för Lyse är att det skall vara en böneplats där det är lätt att möta Gud och sig själv, lätt att höra Guds tilltal och se hans vägar. Ibland är det tid att sitta still. Ibland är det tid att vandra. Låt den yttre vandringen få öppna upp för en inre resa mot mötet med Gud och dig själv.

Minimera

Hitta hit

Lyse kyrka 218
453 92 Lysekil
[Klicka här för karta]

Minimera

Vandringsleder

Ta en promenad till vårt pilgrimskors med utsiktsplats. Promenaden tar ca 30 minuter från Lyse kyrka. 
Tänk på att det är terrängvandring sista biten upp till korset.

Grön pil markerar Lyse kyrka och röd pil markerar vart korset finns.

Trevlig vandring!


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter