Lysekils pastorat > Lyse > Musik & Grupper > Vuxen

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lyse  »  Musik & Grupper  »  Vuxen

Lysekören

I sången och musiken får vi hjälp att uttrycka våra liv, vår tro, vår tacksamhet, glädje och sorg. Lysekören består av ca 50 körsångare i varierande åldrar. Alla som känner en längtan att sjunga tillsammans är välkomna!
 


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter