Lysekils pastorat > Lyse > Musik & Grupper > Äldre

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Minimera

Kontakt Diakon

Ingela Sjömar-Andersson
0523-29 32 12
ingela.sjomar@svenskakyrkan.se

Hembesök

Att göra hembesök är ett hembesök är ett privilegium och ett stort ansvar.
Hemmet är en plats där det ibland är lättare att berätta sin livshistoria. 
Man är på sina egna villkor hemma. Om man inte har möjlighet att röra
sig utanför hemmet kan behovet av besök växa sig stort. Vi kommer gärna
till dig om du vill. Vi håller kontinuerlig kontakt genom hembesök och samtal.

Känner du någon som skulle uppskatta besök eller en påringning så finns vi
tillgängliga för samtal, rådgivning och hembesök.

 

 

Minimera

Arken: Vårt diakonala centrum

Arken vill vara en plats för gemenskap mellan människor. Vår målsättning är en förvandlad stad- fri från missbruk, hemlöshet, ensamhet och utanförskap.
Här samlas människor av olika nationaliteter, åldrar, kön, bakgrund och livsförhållanden. 

Arken drivs av Lysekils pastorat och Lysekils frikyrkoförsamling sedan 2001 och finns i Arkenhuset i Lysekil.

Vi arbetar med Second hand, hantverksgrupper, Café och mycket mera.

Läs mer..


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter