Vigsel

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lyse  »  Gudstjänster  »  Livets Skeden  »  Vigsel

Vigsel

Att gifta sig är en gammal tradition. Man och kvinna lovar varann trohet inför Gud och den närvarande församlingen.
Äktenskapet är ett grundfundament i samhället, instiftat av Gud och den plats där Gud välsignar samlivet mellan kvinna och man.
Därför vill vi gärna värna äktenskapet och välkomna er som vill vigas i någon av våra kyrkor. 
Församlingen vill också vara ett fortsatt stöd i eventiuella framtida svårigheter.

Hur gör man?

1. För att boka vigsel ringer ni pastorsexpeditionen telefon 0523-29 32 42 Vi har ett hårt tryck på våra kyrkor och kan av personalskäl inte ha fler än 6 vigslar i pastoratet samma helg. Därför är det viktigt att vara ute i god tid för att få den tid som man önskar. Man kan boka vigseln för kommande år från den 1 oktober om den infaller på en vardag annars nästkommande vardag.
2 Innan vigseln vänder ni er till skattemyndigheten för en hindersprövning.(Giltighetstiden är fyra månader) Det får inte föreligga några hinder för vigsel, som t.ex att den ena parten ännu är gift med någon annan.
3. En tid innan vigseln kontaktar ni eller kontaktas av musiker och präst. Tycker ni att det dröjer kan ni förstås ringa dem i god tid för att bestämma musikval osv.
4. Ni träffar präst och ev. musiker för vigselsamtal och övning i den kyrka som ni ska vigas i. I vigselsamtalet tar man upp äktenskapets innebörd, vigselns ordning mm För att gifta sig i kyrkan krävs att en av parterna är medlem i svenska kyrkan.

Kyrkor

I vårt pastorat kan man vigas i Lysekils kyka, Lyse kyrka/ ruin, Grundsunds kyrka, Fiskebäckskils kyrka, Bro kyrka samt Brastads kyrka. Vigsel kan förekomma onsdagar till lördagar, dock inte fler än sex vigslar per helg, med max tre vigslar på Skaftö och tre i Lysekil/Lyse. Tiderna kan variera efter önskemål.

När ni bokat vigsel hos oss finns präst, vaktmästare och musiker på plats. Musikval sker i samråd med den aktuella musikern. Altarblommor finns, övrig utsmyckning får var och en ordna själv. Medlemmar i kyrkan som inte bor i Lysekils kommun, kan vigas här utan kostnad. Svenska Kyrkan har ett clearingsystem där hemförsamlingen står för kostnaden. Boende i Lysekil betalar natuligtvis heller ingenting. Brudkrona finns att låna i Skaftö församling om det är aktuellt. Tala med pastorsexpeditionen för mer information.

Minimera

Boka bröllop

För att boka vigsel ringer ni pastoratsexpeditionen
telefon 0523-29 32 00.
Lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se

Sommartid har vi många vigslar och det är bra att vara ute i god tid för att få den tid som ni önskar.
Man kan boka vigsel för kommande år tidigast första måndagen i oktober.

Maximera

Boka Lyse församlingshem


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter