Lysekils pastorat > Lyse > Aktuellt > Bli medlem

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Lyse  »  Aktuellt  »  Bli medlem

Minimera

Kontakt

Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Pastoratsexpeditionen:
Telefon 0523- 29 32 00

Lysekils.pastorat@svenskakyrkan.se

Du gör skillnad.

Som medlem i Svenska kyrkan kan du ta del av det kyrkan erbjuder. Du stödjer och deltar också i kyrkans kamp för kärlek, människovärde och livskvalitet på din ort men också ute i världen.

Medlem genom dopet

• Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas. Rådgör med en präst i din församling om vilken förberedelse för dopet som kan bli aktuell i ditt fall. Är du redan döpt i någon annan kristen kyrka kan detta dop ligga till grund också för medlemskap i Svenska kyrkan.
• Du som lämnat Svenska kyrkan är välkommen tillbaka som medlem. 

Spelar medlemskap någon roll i praktiken?

Den verksamhet som församlingen erbjuder har naturligtvis alla möjlighet att ta del oavsett medlemskap eller inte. Men när det kommer till vissa kyrkliga handlingar så krävs medlemskap för dessa. I Lysekils pastorat gäller följande:

Vid vigsel: för kyrklig vigsel krävs att brud eller brudgum vara medlem.

Vid begravning: för kyrklig begravning krävs att den avlidne var medlem i Svenska kyrkan. Rätt att begravas har man naturligtvis ändå, då alla betalar begravningsavgift via skattsedeln. Men för en kristen begravningsgudstjänst behövs medlemskap. Detta kan ibland ställa till det för anhöriga som kanske inte vet om att den de mist valt att gå ur Svenska kyrkan. Det är dock viktigt att följa den avlidnes önskan och val även om de anhöriga önskar annorlunda.

Minimera

Ansökan om medlemsskap

Fyll i din anmälan om inträde i Svenska kyrkan och skicka sedan blanketten till pastorsexpeditionen i Lysekil. Du kan även formulera dig fritt i ett vanligt brev. Vi tar sedan kontakt med dig.

Det går också bra att besöka pastorsexpeditionen för att personligen ansöka om att bli medlem i Svenska kyrkan.

Länk till inträdesblankett..

Välkommen som medlem!


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter