Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Vid dödsfall

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Vid dödsfall

Det är en svår situation när någon som står oss nära går bort. Förutom sorgen det innebär,
ställs vi inför en rad praktiska problem. Men det är inte bråttom. Sjukhuset, servicehuset,
eller polisen (vid en olycka) omsörjer att kroppen kommer till bårhus och man har tid att planera
begravning och gravsättning i lugn och ro.

Även om sorgen är personlig, kan det vara betydelsefullt att träffa och tala med andra i samma
situation. Kontakta din församling eller ditt trossamfund om sorgegrupper. Du är alltid välkommen
att kontakta kyrkogårdsförvaltningen om det är något du undrar över.

Dödsbevis
Oavsett var döden inträffar, ska en läkare utfärda ett dödsbevis och skicka till det lokala skattekontoret.
Skattekontoret utfärdar då ett intyg att gravsättning/kremering kan ske.
 
Den avlidne sveps, läggs i en kista och transporteras till bisättningsrum i väntan på begravningsceremoni
och gravsättning. Kistläggning och transport av den avlidne från bårhus till bisättningsrum beställs av
dödsboet och utförs normalt av begravningsbyråerna.
 
Viktiga kontakter
Börja gärna med att kontakta det samfund den avlidne tillhörde.
 
Anlita gärna en begravningsbyrå som kan hjälpa till med de praktiska frågorna och hela eller delar av begravningen.
Begravningsbyrån hjälper dig att boka tid och plats för begravningen och begravningsförrättare. Begravningsbyrån
betalas av dödsboet.
 
Lysekils stad tillhandahåller borgerliga begravningsförrättare och sök efter begravningsförrättare om du vill välja en
borgerlig begravning. Gravplats väljer du genom kyrkogårdsförvaltningen, som kan visa dig möjliga alternativ.
Om du vill sköta allting själv, finns här en checklista Ordna begravningen själv, checklista.
 
Egna önskemål
Det är den avlidnes önskemål om begravning och gravsättning som i första hand ska gälla. Även om vi tror oss ha ett
långt liv framför oss, skriv ned eventuella önskemål och förvara handlingarna så att de är tillgängliga för anhöriga.
Tala gärna med kyrkogårdsförvaltningen, din församling eller en begravningsbyrå om vad man bör tänka på.

Efter dödsfallet

När dödsfall anmäls till expeditionen kontrolleras kyrkotillhörigheten och uppgifter kring den avlidne förs in i bokningssystemet.
Själaringning sker normalt samma dag eller vardagen efter kl. 11.00 i Lysekil och Lyse, på Skaftö kl. 10.00. Vid önskemål kan
under speciella omständigheter själaringningen ske även i någon av de andra församlingskyrkorna. Tacksägelse hålls normalt
söndagen efter det att dödsfallet anmälts; tacksägelse sker normalt inte på övriga helgdagar.

Själaringning och tacksägelse kan även ske för medlemmar från andra församlingar efter särskilt önskemål. Prästerna står
också till förfogande för utfärdsbön eller andakt i samband med visning/enskilt avsked. I tillämpliga delar gäller detta även diakon.

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Inför döden

Församlingens präster och diakoner står till förfogade i de fall en döende eller dennes anhöriga önskar en präst eller diakon för dödsförberedelse. Detta kan ske i form av mottagande av nattvard, de sjukas smörjelse, bön, själavårdande samtal eller på annat sätt.

Kontakta pastoratsexpeditionen för mer information.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter