Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Kyrkogårdar > Skaftö

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Kyrkogårdarna på Skaftö

Röds kyrkogård:
Detta är Skaftös största kyrkogård. Här ligger även Röds kapell där både kyrkliga och borgerliga
begravningar hålls. Här finns både nya och återlämnade gravar för utlämning. En nylagd minneslund
finns på kyrkogården och en askgravplats är under utredning. 

Vid kyrkogården finns vaktmästeriet.

Fiskebäckskils kyrkogård:
En liten kyrkogård belägen precis vid Fiskebäckskils kyrka. Här finns inga nya gravplatser men man
kan få ta över en gammal gravplats.

Grundsunds kyrkogård:
Även denna kyrkogård är liten och är belägen runt Grundsunds kyrka. Här finns inga nya gravplatser
men man kan också här få ta över en återlämnad gravplats.

Lyshults kyrkogård:
Detta är Grundsunds nya kyrkogård. Här finns gravplatser för både kista och urna att tillgå. Här finns
även en minneslund och ett askgravkvarter. Vaktmästeriet har här ett litet förråd men här finns ingen ständig bemanning.

Gåsö kyrkogård:
På den egna ön Gåsö, utanför Skaftö och utan fast förbindelse med fastlandet, finns en liten kyrkogård
 bestående av en äldre och en nyare del. På den nyare delen finns nya gravar men då endast för urnor. 

Tidigare fanns det ett kapell på ön men det är sedan några år upplåtet till Gåsö samhällsförening.

Kolerakyrkogården:
På Skaftö finns också en liten kyrkogård vid Lönndal belägen mellan Röd och Grundsund.
Kyrkogården vårdas av kyrkogårdsförvaltningen men är idag ingen aktiv kyrkogård.


 

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Vaktmästare

Välkommen med frågor och synpunkter om våra kyrkogårdar och begravningar.
 

Kyrkogårdschef:
Mikael Hjelm

 


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter