Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Kyrkogårdar > Lysekil

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Kyrkogårdarna i Lysekil

Kyrkeviks kyrkogård:
Detta är Lysekils äldsta kyrkogård. Den är belägen i centrum strax nedanför Lysekils nuvarande kyrka.
På denna plats låg både Lysekils första och andra kyrka men kvar idag är det endast en liten kyrkogård
men gamla och nyare gravar. Här finns inga nya gravplatser för utlämning men däremot finns en
minneslund och en askgravplats kommer att tas i bruk under 2013.

Åkerbräckans kyrkogård:
Denna kyrkogård är belägen vid Lysekils vackra infart intill hamnområdet Fridhem. Här finns inga nya
gravplatser men man kan överta en återlämnad gravplats. Kyrkogården ligger i en sluttning ut mot
Gullmaren och här finns ca 1 200 gravplatser varav flera är stora stenmonument.

Dalskogens Kyrkogård:
Detta är Lysekils nya och mest aktiva kyrkogård. Här finns både gamla och nya gravar både för kist-
och urngravsättningar. Här finns även en minneslund och en askgravplats. På kyrkogårdens område
ligger även Dalskogens kapell vilken är flitigt använd både till kyrkliga och borgerliga begravningsakter.
I kapellet finns församlingens bisättningslokaler och det finns likaså frys och kylmöjligheter för kistor
och urnförvaring.

Här ligger även vår expedition för begravnings- och kyrkogårdsärenden. 

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Vaktmästare i Lysekil

Välkommen med dina frågor och synpunkter som rör våra kyrkogårdar och begravningar.

Kyrkogårdschef:
Mikael Hjelm

 


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter