Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Gravar

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Visning av gravplatser

Inför val av gravplats är anhöriga/närstående välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0523-29 32 51,
för att få information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ,

Det är viktigt att de efterlevande är överens vid val av gravplats. Med respekt för den avlidna ska en gravsättning
alltid betraktas som definitiv och gravfriden värnas. Om de efterlevande är tveksamma är det bättre att vänta med
gravsättningen än att riskera att det blir fel. Urnan kan förvaras avgiftsfritt hos kyrkogårdsförvaltningen upp till ett år.

Återgångsgravar

Gravplatser för återbruk. För att bevara karaktären på kyrkogårdarna och använda dem fullt ut, återanvänds gamla gravar som lämnats tillbaka. På samma sätt som när man gravsätter flera familjemedlemmar i samma grav, sker gravsättningen i det övre orörda jordlagret. Att återanvända en gravsten och förse den med ny text är både ekonomiskt och miljövänligt. 

Om man i förväg vill försäkra sig om att få en grav på en utvald kyrkogård går det även att förhandsboka en återgångsgrav!

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter