Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Begravning > Vid begravning > Spridning av aska

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Spridning av aska

Var får man sprida ut aska efter avliden?
Askan efter avliden får strös ut på annan plats än begravningsplats, om länsstyrelsen i det län där
askan ska spridas ger tillstånd till det.

Du kan få tillstånd för detta om platsen är lämplig för ändamålet och det är uppenbart att askan
kommer att hanteras pietetsfullt.
Platsen där askan sprids får inte markeras på något sätt.

Spridning kan ske både på mark och över havet. Det bör inte vara i anslutning till bebyggelse,
tomtmark, sjöar eller vattendrag och inte
heller nära område där fritidsaktiviteter som fiske, bad, båtfärder eller annat förekommer.

När kan man lämna in ansökan om att få sprida ut aska?
Ansökan om spridning av aska kan göras först när någon avlidit. Tillståndet kan alltså inte ges i förtid.
En person som vill att askan ska spridas på annan plats än begravningsplats bör skriva ner sina önskemål
och upplysa sina nära anhöriga.

Vad ska man skicka med i ansökan?
Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Till ansökan om spridning av aska ska du bifoga:

  • registerutdrag med släktutredning från folkbokföringen på Skatteverket
  • karta över den plats där spridningen ska ske (markera platsen)
  • eventuellt tillstånd från markägare

Vad händer när Länsstyrelsen fått ansökan?
Efter att ansökan lämnats in till Länsstyrelsen hörs Miljö- och hälsoskyddsnämnden i berörd kommun.
Om platsen bedöms vara lämplig så meddelar Länsstyrelsen därefter tillstånd till "utströende av aska".

Intyg att spridning av aska skett
I tillståndet anges att man, inom två veckor från det att askan strötts ut, ska skicka in ett intyg om och när
spridningen har skett. Länsstyrelsen meddelar sedan Skatteverket att spridning har skett.

(Text från Länsstyrelsen)

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter