Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Begravning > Vid begravning > Ordna begravningen själv

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Ordna begravningen själv - Checklista

Det här är en checklista för den som själv ska ordna med begravning. Om du inte vill ordna allt själv,
kan begravningsbyråerna oftast hjälpa till med det du önskar. Har du frågor är du välkommen att kontakta
begravningsexpeditionen.

Vid kyrklig eller annan religiös begravningsakt bör du kontakta den församling den avlidne tillhörde.
Församlingarna i Lysekils pastorat finner du under www.svenskakyrkan.se/Lysekil

Dödsbevis / anmälan av dödsfall
En läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis som skickas till Skatteverkets lokalkontor.

Gravsättningsintyg

Skatteverket utfärdar därefter intyg för gravsättning. Intyget beställs per telefon eller hämtas på Skatteverket.
Om den avlidne ska kremeras måste du beställa två exemplar av gravsättningsintyget.

Kyrka / kapell
Begravningskapell bokas på begravningsexpeditionen. Akten kan ske måndag-fredag på fastställda tider.
Tid för begravning i församlingskyrka beställs på församlingens expedition.

Präst / officiant
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan och var skriven i en församling i Lysekils pastorat, kontakta församlingen
för att bestämma tid för begravning. Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund, kontakta det.

Borgerliga förrättare
har utsetts av Lysekils Stad. Mer information via kommunens växel, 0523-61 30 00.
Anhörig eller annan person kan också vara begravningsförrättare.

Musik
Vid begravningen i kapell ordnar du själv eventuell musiker; i regel kan hemförsamlingen rekommendera
någon. Vid begravningsakt i kyrka ordnar församlingen med musiker.

Gravsättning
kan ske i kistgrav, urngrav, minneslund eller askgravlund.
Askan kan också spridas över mark eller vatten, vilket fordrar tillstånd från Länsstyrelsen.

Gravplats
Finns redan gravplats i släkten kan kanske den användas. Gravplats beställs på Begravningsexpeditionen
som också har gravvisare som kan visa möjliga alternativ.

Kremering och gravsättning
Beställs på blankett ”Beställning av begravning” från begravningsexpeditionen. Gravsättning i befintlig
grav bokas genom begravningsexpeditionen.

Endast den som enligt gravregistret är gravrättsinnehavare, eller närmast anhörig, kan beställa begravning.
Gravöppning och återställande av gravplats ordnar kyrkogårdsförvaltningen.

Kista och urna
Ska vara av material som kyrkogårdsförvaltningen godkänner. De kan köpas hos begravningsbyråer.
Föreskrifter hämtas/beställs från begravningsexpeditionen.

Svepning
Du kan själv svepa den avlidne; oftast finns rum för detta på sjukhuset. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråer,
som också kan utföra svepningen. Den avlidne kan också läggas i kistan med egna kläder.

Transport
Transporten måste ske på ett hänsynsfullt och värdigt sätt i en kista. Du kan själv transportera den avlidne till
kyrkogården eller beställa transporten av en begravningsbyrå.

 

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter