Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Begravning > Vid begravning > Kapell och Ceremonilokaler

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Dalskogens kapell

Dalskogens kapell ligger omgiven av sin begravningsplats, med gravar
på samtliga sidor. Gravplatsen avgränsas mot söder och öster av klippta

häckar och trådstängsel. Gravplatsens huvudentré i sydväst utgörs av ett
parti stenmur med flera svartmålade 
järngrindar på stenstolpar. En bred,
rak grusväg kantad av en oxelallé leder fram till kapellets huvudentré i väster.
Närmast kyrkan avslutas allén av några större lövträd. På ömse sidor om
vägen finns områden med äldre, ramförsedda gravar och helt omslutna av
grusade ytor.

Röds kapell

Vacker beläget, mellan Grundsunds och Fiskebäckskils 
kyrkor ligger Röds kapell i typisk bohuslänsk miljö.

Byggstilen är strikt och har en fornnordisk prägel. Inne i
kapellet hänger en kopia av Holman Hunts "Världens ljus"
målad av kapellets arkitekt Carl Norman.
Kapellet uppfördes på 60-talet och var ursprungligen brunt
men är numera rödmålat.

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Borglig begravning

Dalskogens kapell är anpassad för och anvisad som borgerligt begravningsrum i Lysekils pastorat. Det finns också möjlighet att använda Röds kapell på Skaftö. Dock är denna lokal inte avskalad från kyrkans symboler och kan inte heller så göras då detta är ett gudstjänstrum i bruk.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter