Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Begravning > Vid begravning > Gravsättning

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Olika former av gravsättning - med eller utan skötselansvar

Många svåra frågor uppstår när man förlorar en anhörig. En av de viktigaste handlar om hur den
avlidne ska få sin sista vila. Dennes egen önskan ska alltid vara vägledande vid valet av gravplats.

Minneslund
På många kyrkogårdar finns en minneslund. Det är en anonym gravplats och några enskilda gravvårdar
finns inte utmärkta. Här finns i stället en stor gemensam plats för blommor och ljus. Minneslunden är
omsorgsfullt utformad för att skapa en lugn och rofylld miljö.

Kyrkogårdsförvaltningen ombesörjer gravsättningen;
det finns ingen uppgift om exakt var askan satts ned. Anhöriga närvarar inte vid gravsättningen.

Askgravlund
En askgravlund är en ny form av minneslund. Till skillnad från gravsättning i minneslund är anhöriga
välkomna att deltaga vid gravsättningen. Askan ligger i en urna av nedbrytbart material.

På en gemensam plats – en mur, en pelare eller liknande intill gravområdet – finns plats för en
skylt med fyra rader text (exempelvis titel, namn, ort, födelse- och dödsdag). Namnskyltarna sitter
uppe i 25 år. Kyrkogårdsförvaltningen sköter framtagning och uppsättning mot en avgift.

Både minneslund och askgravlund ger frihet från skötselansvar. Det är inte tillåtet att plantera växter
eller på något annat sätt märka ut en enskild gravplats. Det finns i stället en gemensam plats för alla
blommor och ljus och bänkar för den som vill sitta ned och minnas i den vackra miljön.

Det är viktigt att den som tecknar ett avtal om askgravlund skriftligen bekräftar att man förstått
vilka regler som gäller och avser att följa dem.

Urngrav och Kistgrav
En kyrkogård är vanligen indelad i olika kvarter inom vilka gravvårdarna bör ha en likartad utformning
för att bevara en lugn och harmonisk miljö. I den enskilda graven nedsätts en urna eller en kista.
En grav ger möjlighet att ha en gravsten eller annan gravanordning och att plantera växter.
Vid kistbegravning kan kistan gravsättas direkt efter begravningsakten. En urna gravsätts några
veckor senare, ibland med en kort andakt för de anhöriga. Gravsättning kan också ske genom
kyrkogårdsförvaltningens försorg utan anhörigas närvaro.

För graven gäller en gravrättstid om 25 år som i regel kan förlängas. Om inte gravrätten överförts till
annan person kan gravplatsen återgå till kyrkogården och upplåtas för en ny gravsättning.
Nya urnor eller kistor placeras intill befintliga stoft. Med respekt för den avlidna betraktas gravsättningen
som definitiv och gravfriden ska värnas. För äldre gravar kan det finnas ett avtal om att gravrätten gäller för evigt.

Förbehållsgrav
En gravplats utan gravrätt kallas förbehållsgrav. Den ligger ofta på en gräsyta eller i skogsmark.

Inför valet av gravplats är du välkommen att boka tid för visning av tillgängliga alternativ.

 

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Gravsättning

Gravsättning betyder att en kista eller
urna placeras i graven. Gravsättning
av kista kan ske i samband med
begravningsakten. En urna gravsätts
normalt några veckor senare, ibland
med en kort andakt för de anhöriga,
men den kan också ske utan
anhörigas närvaro.

Urnan måste gravsättas inom ett år.


Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter