Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Begravning > Vid begravning > Begravningskostnader

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Begravningskostnader

Begravningsavgift
Begravningsavgiften beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten och redovisas på skattsedelen.

Det finns kostnadsfria gravplatser till alla som är folkbokförda i Sverige, oavsett trostillhörighet.
Dessa gravplatser finansieras genom en särskild begravningsavgift som alla folkbokförda i Sverige betalar via skatten.

Ny enhetlig begravningsavgift införs den 1 januari 2016
Onsdagen den 29 maj 2013 beslutade Sveriges riksdag att införa en enhetlig begravningsavgift för hela Sverige (förutom för Stockholm och Tranås) som ska gälla från och med  den 1 januari 2016. I många församlingar runt om i Sverige är begravningsavgiften betydligt högre än 13,5 öre. Riksdagen beslut syftar till att jämna ut de skillnader som finns idag mellan stora och små församlingar, olika delar avlandet m.m. Medelvärdet på begravningsavgiften för hela Sverige ligger på 24 öre.

Begravningsavgiften täcker kostnaderna för:
– Bisättning (förvaring av stoftet fram till begravningen)
– Transporter inom Lysekils pastorat efter bisättning
– Kyrkogårdsförvaltningens kapell eller ceremonilokal för begravningsceremoni
– Kremering
– Gravsättning av kista eller urna, inklusive gravöppning och iordningsställande av gravplatsen, alternativt jordning av aska
– Gravplats i 25 år
– Skötsel av allmänna ytor på kyrkogårdar, nyanläggningar samt vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar.

 Kyrkoavgift
Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan, täcker kyrkoavgiften (kyrkoskatten) också kostnaderna för:
– Präst från Svenska kyrkan
– Församlingskyrka
– Kyrkomusiker för musik i kapell, på kyrkogården och i kyrkan
– Processionsbärning av kistan.

Dödsboets kostnader 
Dödsboet betalar:
– Kista och eventuell urna
– Svepningsarbete
– Transport till bisättningslokal
– Extra musik och sång
– Dödsannons
– Blommor
– Förtäring vid begravning eller minnesstund
– Gravsten
– Bouppteckningskostnader
– Begravningsbyrå

Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort