Lysekils pastorat > Kyrkogårdsförvaltning > Begravning > Vid begravning

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Begravning

Begravningsceremonin är ett sätt att ta farväl och en viktig del i sorgearbetet. Men alla sörjer på sitt eget sätt
och anhöriga kan välja att avstå från en ceremoni. En kristen begravning brukar äga rum i en kyrka eller ett kapell.
Den kan ske enligt Svenska kyrkans eller något annat trossamfunds ordning. 

Kapellen upplåts även till icke-kristna och borgerliga begravningar. 

Inför begravningen

Begravning kan ske tidigast efter en vecka från bokningstillfället räknat. Församlingens mål är att erbjuda en lämplig
begravningstid inom tre veckor efter det att dödsfallet anmälts. Begravning bokas via pastorsexpeditionen.
I Lysekils pastorat har vi fasta begravningstider.

Inom Lysekils pastorat erbjuder vi ingen begravningsgudstjänst på annan plats än de för ändamålet invigda
gudstjänstrummen. Vid speciella fall kan begravningen dock äga rum på kyrkogården.

Urnedsättning kan ske vardagar före 14.30

Den präst som ska ha begravningen tar kontakt med sorgehuset så snart som möjligt.
Präst träffar normalt en eller flera av de anhöriga i god tid före begravningen.
I regel har även musiker kontakt med de anhöriga inför begravningen.

Alla har rätt till en gravplats

Alla som är folkbokförda i Sverige har, oavsett trossamfund, rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år.

Den avlidnes egen önskan ska så långt möjligt följas vid val av gravplats.

Om begravningen

Då de anhöriga beslutar om begravningsform och ritual bör den avlidnes eventuella önskningar
följas så långt det är möjligt. Begravningen omfattar olika delar:
 
Bisättning
Är när kistan med den avlidne överlämnas på fastställd plats för förvaring inför kommande
begravningsceremoni, kremering eller gravsättning. Under bisättningstiden kan visning av stoftet ske.

Begravningsakt 
Är den akt då stoftet vigs till sista vilan. Begravningsakten kan vara religiös (begravningsgudstjänst)
eller borgerlig. Akten är inte obligatorisk.Begravningsakten kan ske i församlingskyrka, kapell på
begravningsplats eller i annan lokal.

Begravningsgudstjänst
Begravningsakten enligt Svenska kyrkans ordning, begravningsgudstjänst, består av psalmsång,
musik, griftetal, läsning av Guds Ord och bön. Begravningsgudstjänsten är till för Svenska kyrkans
medlemmar och utformas av församlingsprästen i nära samråd med de anhöriga. Som regel kontaktar
prästen de närmast anhöriga inför begravningen, men de anhöriga får mycket gärna själva ta kontakt
med församlingen och den präst som kommer att leda begravningsgudstjänsten.

Gravsättning 
Sker då kistan eller urnan sätts ner i graven eller askan jordas i minneslund.
Minimera

Kyrkogårdsförvaltningen

Vid begravnings- eller skötselfrågor, ring:

Kyrkogård:
0523- 29 32 51
Öppettider vardagar: 07:00 - 15:30

Pastoratsexpeditionen:
0523- 29 32 42
Öppettider vardagar: 08:00 - 16:00

___________________________

Telefon till vår växel:

0523- 29 32 00
___________________________

Kyrkogårdsförvaltningen
Lysekils pastorat
Övre kyrkogatan 3
453 30 Lysekil

Minimera

Ny lag kräver snabbare hantering av begravningar

Den 15 mars 2012 fattade riksdagens beslut om ny begravningslag. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2012. Enligt den nya lagen får tiden mellan dödsfall och gravsättning alt. kremering  vara högst 30 dagar, mot tidigare två månader.

Som anhörig bör man nu ganska snart efter dödsfallet kontakta begravningsbyrå och församling för att boka begravning.

.

Copyright 2021 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter