Lysekils pastorat > Brastad > Våra kyrkor > Bro kyrka

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Bro kyrka

Bro kyrka av sten går tillbaka till 1200-talet. I slutet av 1600-talet byggdes kyrkan om och fick nuvarande bredd och femkantiga kor. Det nuvarande stentornet uppfördes år 1937 med liknande tornhuv som 1695-års torn. I kyrktornet hänger tre kyrkklockor. Under medeltiden var Bro kyrka mycket förmögen och ägde 29 gårdar. 

En altaruppsats från år 1667 har gjorts av bildhuggaren Hans Swantz från Göteborg och hänger på den norra kyrkväggen. På den finns en nattvardstavla och de fyra evangelisterna. 

Den rikt förgyllda altarprydnaden har tillverkats av bildhuggaren Marcus Jäger den äldre från Tyskland. På den översta tavlan finns Jesus på korset. Försonaren omges av Maria och Johannes. Den undre tavlan föreställer nattvardens instiftande. På sidorna finns änglar med törnekrona, svärd och trumpeter. Bibeltexten är hämtad från Johannes första brev 1:7: ”Blodet från Jesus, hans Son, renar oss från all synd.” 

Den nuvarande predikstolen tillverkades år 1722 av bildhuggaren Nicolaus Falk. Predikstolen har skulpturer av Jesus och de fyra evangelisterna. På predikstolshimlen finns miniatyr-målningar med motiv bl.a. från Vese gård och amiral Strömstiernas fartyg. Dessutom sju änglar på predikstols-himlen. Den översta ängeln håller ett band med bibelordet: ”Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det.” Lukas 11:28. 

Dopfunten är gjord i trä år 1697. 

Bro kyrka har fantastiska takmålningar från år 1709 av Christian von Schönfeldt. Takmålningarna skildrar skapelse-historien. Tavlan i mitten av kyrktaket föreställer den yttersta domen.

De äldsta nattvardskärlen – patén, oblatask och kalk - i silver är från början av 1700-talet.

Kyrkans nuvarande orgel är byggd år 1998. Tidigare kyrkorglar byggdes år 1856, år 1936 och år 1951.

Bro kyrka har ett altarförhänge och en mässkrud från år 1740.

Minimera

Besök Bro kyrka i 360°

Klicka på bilden för att besöka Bro kyrka

Minimera

Välkommen till Bro & Brastad församling

Kollekt Bro nr 123 022 61 26

Kollekt Brastad nr 123 650 21 16


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort