Lysekils pastorat > Brastad > Våra kyrkor > Brastads kyrka

Kontakt: 0523 - 29 32 00

LYSEKIL  | LYSE | SKAFTÖ | BRO & BRASTAD |  KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

Brastad kyrka

2007 vidtog en stor renovering av Brastads kyrka. Varför? Dels fanns behov av nödvändigt underhåll och dels fanns behov av en grundlig restaurering av kyrkorummet som var fukt- och mögelskadat. Sedan fanns det önskemål om att handikappanpassa kyrkorummet och så långt det var möjligt ta fram ursprunglig färgsättning och dekor.  Vid renoveringen 1938 var funktionalismen den gängse stilen – släta ytor i grått, vitt och brunt. Man satte masonit över spegeldörrarna, räcket till predikstolen och altarringen. 

Arkitekt Anders Hansson tog fram ritningar och program för renoveringen. Konservator Anders Darwall gjorde en översyn över altaruppsats och predikstol samt gav förslag till dekorationsmålningar.

Det blev en ny altarring med svarvade pelare lik den som fanns före 1938. Altare och altartavla kom att flyttas fram, så att det blev större utrymme i sakristian. Där skapades bättre förvaringsutrymmen för textilier samt en toalett med skötbord. De flesta föräldrar tar på barnet dopklänningen i sakristian och man hade tidigare fått använda skrivbordet eller golvet. Det blev en ramp upp till koret och tvärgångar i höjd med dörrarna i långhuset. På detta sätt fick vi ett mindre rum i det stora kyrkorummet. Numera predikar prästen från ambon och församlingen tar plats i det främre bänkkvarteret. Det blev även en ny och bättre ljudanläggning. Även belysningen kom att förbättras.

Under läktaren blev det en handikapptoalett och förrådsutrymmen samt ett rum från vilket de som har små och ibland högröstade barn kan delta i gudstjänsten utan att vara rädda för att störa andra gudstjänstbesökare. Detta rum används som samtalsrum och som samlingsrum för t.ex. brudpar och sorgefolk. Det blev också ett nytt värmesystem – bergvärme kompletterat med el. i jämförelse med dagens oljeeldning kommer att reducera uppvärmningskostnaderna. Dessutom skyddar vi miljön från föroreningar.

Samfällda kyrkofullmäktige utsåg Bergmans Bygg AB till byggentreprenör och samordnare av arbetena, Erling Ohlssons Rör AB till VVS-entreprenör samt Fyrstads El AB till El-entreprenör.  Vi fick via stiftet kyrkoantikvarisk ersättning med 1,2 milj kr. Vi fick ett fungerande gudstjänstrum till glädje för vår generation och kommande. 

Lördagen den 22 december 2007 återinvigdes Brastads kyrka efter en grundlig restaurering. Den högtidliga återinvigningen leddes av dåvarande kontraktsprosten Göran Olofsson, Tossene, under medverkan av församlingens präster, diakonissa och kyrkvärdar. 300 personer fyllde kyrkan till sista plats. 

Minimera

Besök Brastads kyrka i 360°

Klicka på bilden för att besöka Brastads kyrka.

Minimera

Välkommen till Bro & Brastad församling

Kollekt Bro nr 123 022 61 26

Kollekt Brastad nr 123 650 21 16


Copyright 2020 av Lysekils pastorat Användarvilkor | Personliga uppgifter
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort